Nastavitve

Nočni način:

Vklopi
Izklopi

Prikaz časa prihodov:

Relativen (12 min)
Absoluten (12:35)

Automatično osveževanje prihodov:

Vklopi
Izklopi
Shrani